Przedszkole

Tęczowa Kraina to przedszkole tak samo kolorowe jak żłobek, który prowadzimy w Kępie. Pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom rodziców, stąd zrodził się pomysł otwarcia przedszkola.

Prowadzimy zajęcia w 3 grupach wiekowych: 2,5-3 latki „Misie”, 4-latki „Pszczółki” i 5-6 latki „Biedroneczki”

kadra

Emilia Szychowska dyrektor żłobka i przedszkola

Agnieszka Lubiewska wicedyrektor przedszkola 

Wychowawcy grup:

Agnieszka Lubiewska  gr. I „Misie” 2,5-3latki

Barbara Kisielewska   gr. II „Pszczółki” 4 latki

Sandra Weidel gr. III „Biedroneczki” 5-6 latki.

Pracownicy przedszkola:

Agnieszka Tomala   pomoc nauczyciela

Anna Firlus  pomoc nauczyciela

Małgorzata Watraszyńska woźna oddziałowa

Zajęcia dodatkowe oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Aneta Hombek logopedia i dogoterapia

Żaneta Sczakiel  psycholog

Karolina Jeziorowska język angielski

Szkoła szachowa ” Czarny Koń”

Pływająca Szkoła Małych Bohaterów

zajęcia

Pracujemy na programie edukacyjnym wyd. MAC Supersmyki ( 4-5-6 latki) dostosowanym do obecnej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
Zajęcia prowadzone w przedszkolu wliczone w czesne:
LOGOPEDIA Z UŚMIECHEM program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku 3-6 lat.

ZAJĘCIA RUCHOWE  SHERBORNE 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA z elementami gimnastyki korekcyjnej

EKSPERYMENTY–  naturalną i wrodzoną potrzebą każdego dziecka jest odkrywanie i eksperymentowanie. Dzięki temu dziecko zdobywa nową wiedzę oraz doświadczenia. Ponadto rozwijają się jego umiejętności i inteligencja. Małe dziecko stara się poznać otaczający go świat wszystkimi możliwymi zmysłami. Dlatego też bardzo ważne jest wychodzenie naprzeciw tym potrzebom.

JĘZYK ANGIELSKI

BAJKOTERAPIAzajęcia stymulujące rozwój osobowy i poznawczy

KUCHCIKOWOzajęcia dostosowane do podstawy programowej. Przyrządzanie potraw sprawia dzieciom wiele przyjemności i może być wspaniałą zabawą. Dla dzieci jest to pełna niespodzianek podróż kulinarna po różnorodnych smakach.

DOGOTERAPIA– zajęcia z terapeutą dogoterapii oraz z owczarkiem szwajcarskim FRODO. W zajęciach ujmuje się elementy typowo edukacyjne, tj. liczenie, elementy czytania, głoskowania, sylabizowania, bajkoterapię, opowieści ruchowe, ćwiczenia relaksacyjne, wykorzystanie ścieżek sensorycznych w zajęciach ruchowych.                                       Są to zajęcia wszechstronnie wpływające na rozwój małego człowieka.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

TAŃCE z elementami rytmiki

Szkoła szachowa ” Czarny Koń”

SZACHY 

Pływająca Szkoła Małych Bohaterów                                                                                                                                      Marcin Krupiński

BASEN

opłaty

Wpisowe: 300 zł
Czesne: 500 zł / za dziecko miesięcznie, na podstawie umowy.
Dzienna stawka żywieniowa: 17 zł/ dzień dieta specjalistyczna 18zł/dzień.

Jeśli dziecko uczęszczające do przedszkola ma rodzeństwo w naszym żłobku, opłata za żłobek zostaje obniżona do 900zł.

Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest zgłoszenie nieobecności najpóźniej do godz. 7.30 danego dnia.