Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – do 18 kwietnia 2021r.

Drodzy Rodzice!  informujemy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opublikowanym pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/653), zmianie...

0
0

Uwaga! Ważna informacja!

Drodzy Rodzice! W piątek 26.03.2021 ukazało się rozporządzenie MRIPS w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie zostało poszerzone o grupy zawodowe, dla których dyrektor...

0
0