Opolskie dla rodziców i dzieci III

Drodzy Rodzice! Wojewódzki Urząd Pracy rozpoczyna kolejny nabór do programu "Opolskie dla rodziców i dzieci III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach współpracy...

0
0

Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – do 18 kwietnia 2021r.

Drodzy Rodzice!  informujemy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opublikowanym pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/653), zmianie...

0
0