Wstecz

Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 w Żłobku

W związku z bardzo wysokim wzrostem kosztów utrzymania miejsca w żłobku zgodnie z zapisem ROZDZIAŁU VIII Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności, § 19 pkt 4. Statutu Niepublicznego Żłobka „Tęczowa Kraina” oraz w związku z obecną sytuacją ekonomiczno-gospodarczą w kraju spowodowaną m.in. rosnącą inflacją, wzrostem kosztów energii i ogrzewania, kwota czesnego w żłobku ulegnie zmianie. Poniższe ceny będą obowiązywały w roku szkolnym 2022/2023.

Oplata stała,rok szk. 2021/2022 ( dla osób nieobjętych dotacją)Opłata stała w roku szk. 2021/2022 z uwzględnieniem dotacji celowej Urzędu Gminy Łubniany w wysokości 400złOplata stała, rok szk. 2022/2023
( dla osób nieobjętych dotacją)
Opłata stała w roku szk. 2022/2023 z uwzględnieniem dotacji celowej Urzędu Gminy Łubniany w wysokości 400zł
1200 PLN  
W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu świadczenia z ZUS w wysokości 400zł, dyrektor żłobka otrzymaną kwotę zwraca rodzicowi na konto.
800 PLN
W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu świadczenia z ZUS w wysokości 400zł, dyrektor żłobka otrzymaną kwotę zwraca rodzicowi na konto.
1500PLN
W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu
świadczenia z ZUS w wysokości 400zł, dyrektor żłobka otrzymaną kwotę zwraca rodzicowi na konto.
1100 PLN
W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu
świadczenia z ZUS w wysokości 400zł, dyrektor żłobka otrzymaną kwotę zwraca rodzicowi na konto.
 
 
Dotacją Urzędu Gminy Łubniany w kwocie 400zł objęci są mieszkańcy: gminy Łubniany, gminy Turawa,  gminy Dobrzeń Wielki oraz gminy Opole.
No Comments

Post a Comment