Wstecz

Uwaga! Ważna informacja!

Drodzy Rodzice!
W piątek 26.03.2021 ukazało się rozporządzenie MRIPS w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie zostało poszerzone o grupy zawodowe, dla których dyrektor placówki na wniosek rodzica ma obowiązek zorganizować opiekę/zajęcia dla dzieci. Proszę o zapoznanie się z jego treścią i do poniedziałku o kontakt mailowy na adres: biuro@teczowakraina.opole.pl
No Comments

Post a Comment