Żłobek

Dzieci mają do dyspozycji 2 sale zabaw, sypialnie dla najmłodszych oraz plac zabaw.

 

Dzielimy się na dwie grupy wiekowe:

Gr. 1 „Motylki” (od 12 mies. – 20 mies.)

Gr. 2 „Kaczuszki” (od 20mies. – 30 mies.).

 

Jeśli tylko sprzyjają nam warunki pogodowe korzystamy z naszego placu zabaw, gdzie dzieci mogą się swobodnie bawić na świeżym powietrzu bądź wychodzimy na spacer, aby wzmacniać małe nóżki.

Staramy się stworzyć dzieciom rodzinną atmosferę, pełną zrozumienia i życzliwości.

kadra

Grupa I „Motylki”

Aneta Weber/Justyna Zatorska/Iwona Barylak

Grupa II ” Kaczuszki”

Beata Gniadek/Sabina Wiertelak

zajęcia

 

W gr. I i II pracujemy elementami metod:

 • Sensoplastyki – metoda I. A. Stefańskiej wspierająca rozwój człowieka poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną. Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów:
  • węchu
  • wzroku
  • dotyku
  • słuchu
  • smaku
 • Metoda Klanzy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Sherborne
 • Pedagogika Zabawy
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

„Mały Ciekawski” – program zajęć oparty na doświadczeniach i poznawaniu otaczających zjawisk, stymulujących sensorycznie i wielozmysłowo rozwój dziecka. W metodzie wykorzystywane są elementy metody sensoplastyki.

„Gimnastyka dla Smyka”- program zajęć ruchowych mający na celu wspomaganie rozwoju psychomotorycznego małego dziecka.

opłaty

 

Wpisowe: 200 zł
Czesne: 750 zł / za dziecko miesięcznie, na podstawie umowy.
Dzienna stawka żywieniowa: 10 zł / dzień (odliczenia za dni nieobecności)

Jeśli do żłobka uczęszcza rodzeństwo, opłata za drugie dziecko jest obniżona do 650zł

Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest powiadomienie przedszkola o nieobecności najpóźniej do godz. 8.30 danego dnia.