Żłobek

Dzieci mają do dyspozycji 2 sale zabaw, sypialnie dla najmłodszych oraz plac zabaw.

 

Dzielimy się na dwie grupy wiekowe:

Gr. 1 „Motylki” (od 1 r.ż. – 2 r.ż.). Grupą zajmują się trzy opiekunki: ciocia Aneta, ciocia Teresa i ciocia Kasia.

Gr. 2 „Kaczuszki” (od 2 r.ż. – 3 r.ż.). Grupą zajmują się trzy opiekunki: ciocia Sabina, ciocia Ola, ciocia Natalia.

 

Jeśli tylko sprzyjają nam warunki pogodowe korzystamy z naszego placu zabaw, gdzie dzieci mogą się swobodnie bawić na świeżym powietrzu bądź wychodzimy na spacer, aby wzmacniać małe nóżki.

Staramy się stworzyć dzieciom rodzinną atmosferę, pełną zrozumienia i życzliwości.

POBIERZ karty zgłoszeniowe     żłobek   [.pdf]   [.doc]

kadra

Grupa I

Aneta Weber

Opiekunka dziecięca w grupie „Motylki”.

Pani Aneta ukończyła kierunek nauki o rodzinie o specjalności poradnictwo rodzinne na Uniwersytecie Opolskim.

Teresa Konieczny

Opiekunka dziecięca w grupie „Motylki”
Pani Teresa ukończyła kierunek Pedagogika o specjalności nauki o rodzinie na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe w kierunku edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne.

Katarzyna Cich

Opiekunka dziecięca w grupie „Motylki”
Pani Katarzyna ukończyła kierunek Pedagogika o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Grupa II

Sabina Wiertelak
Opiekunka dziecięca w grupie „Kaczuszki”.

Opiekunka dziecięca

Natalia Owsińska
Opiekunka dziecięca w grupie  „Kaczuszki”
Pani Natalia ukończyła pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą na Uniwersytecie Opolskim.

Ola Łazarska

Opiekunka dziecięca w grupie „Kaczuszki”
Pani Ola ukończyła pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą na Uniwersytecie Opolskim.

zajęcia

 

W gr. 1 pracujemy elementami metod:

 • Sensoplastyki – metoda I. A. Stefańskiej wspierająca rozwój człowieka poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną. Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów:
  • węchu
  • wzroku
  • dotyku
  • słuchu
  • smaku
 • Metoda Klanzy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Sherborne
 • Pedagogika Zabawy
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 

W gr. 2 relizowany jest program „Trzylatek w przedszkolu” uwzględniający podstawę programową dla dzieci 3-letnich.

Dodatkowo realizowane są programy „Gimnastyka dla Smyka” i „Mały Ciekawski”

Język angielski- zajęcia z lektorką.

Prowadząca: Aleksandra Larysz

„Mały Ciekawski” – Program zajęć oparty na doświadczeniach i poznawaniu otaczających zjawisk, stymulujących sensorycznie i wielozmysłowo rozwój dziecka. W metodzie wykorzystywane są elementy metody sensoplastyki. Prowadząca: Natalia Owsińska i Sabina Wiertelak.

„Gimnastyka dla Smyka”- Program zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej mający na celu wspomaganie rozwoju psychomotorycznego małego dziecka.

Prowadząca: Ola Łazarska

opłaty

 

Wpisowe: 200 zł
Czesne: 650 zł / za dziecko miesięcznie, na podstawie umowy.
Dzienna stawka żywieniowa: 8 zł / dzień (odliczenia za dni nieobecności)