Punkt przedszkolny

Tęczowa Kraina to przedszkole tak samo tęczowe i kolorowe jak żłobek, który prowadzimy w Kępie. Pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom rodziców, stąd zrodził się pomysł otwarcia punktu przedszkolnego. Zajęcia w Naszym Tęczowym Przedszkolu realizowane są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

POBIERZ karty zgłoszeniowe     przedszkole   [.pdf]   [.doc]

kadra

 

Agnieszka Lubiewska
nauczyciel – wychowawca w grupie przedszkolnej, logopeda.
Pani Agnieszka ukończyła Edukację Elementarną oraz Logopedię Ogólną na Uniwersytecie Opolskim.

Sandra Weidel
nauczyciel – wychowawca w grupie przedszkolnej.
Pani Sandra ukończyła Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Opolskim.

Dominika Wojniak
asystent osoby niepełnosprawnej

Weronika Danicka
pomoc nauczyciela

Aleksandra Larysz
nauczyciel języka angielskiego

Magdalena Swaton
fizjoterapeuta, prowadzi zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej

Katarzyna Burtna
psycholog, prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Patrycja Hadryś
zajęcia taneczne

Szkoła „Czarny Koń”
zajęcia szachowe

Emilia Szychowska
dyrektorka żłobka i przedszkola, logopeda, fizjoterapeuta, prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

zajęcia

 

Pracujemy na programie edukacyjnym wyd. WSIP „Tropiciele”  dostosowanym do obecnej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
Dodatkowo w grupie realizowane są programy:
– program zapobiegający wadom mowy dla dzieci w wieku 3-7 lat
– program PCK – „Super Wiewiórka, czyli przyjaciółka Oli i Kuby”
– program profilaktyki dentystycznej „Akademia AquaFresh”

 

gimnastyka korekcyjna 1 x w tygodniu
język angielski 2 x w tygodniu
tańce 1x wtygodniu
szachy 1x w tygodniu

 

W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są zajęcia:

  • z logopedą
  • z psychologiem
  • z fizjoterapeutą

 

Do naszej grupy przedszkolnej zapraszamy również dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

opłaty

 

Wpisowe: 200 zł
Czesne: 200 zł / za dziecko miesięcznie, na podstawie umowy.
Dzienna stawka żywieniowa: 8 zł / dzień (odliczenia za dni nieobecności)