Cennik

Przedszkole

 

Wpisowe: 200 zł
Czesne: 400 zł / za dziecko miesięcznie, na podstawie umowy.

Jeśli dziecko uczęszczające do przedszkola ma rodzeństwo w naszym żłobku, opłata za czesne zostaje obniżona do 650zł.

Dzienna stawka żywieniowa: 10 zł / dzień
Obiadki naszym maluchom dostarcza firma cateringowa „Brykające garnki” z Dobrzenia Wielkiego.

W przypadku nieobecności dziecka zwracamy stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności.

Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest powiadomienie przedszkola o nieobecności najpóźniej do godz. 8.30 danego dnia.

Żłobek

 

Wpisowe: 200 zł
Czesne: 750 zł / za dziecko miesięcznie, na podstawie umowy.

Kwota powyższa uwzględnia dotację celową Urzędu Gminy Łubniany.

Jeśli do żłobka uczęszcza rodzeństwo, opłata za drugie dziecko jest obniżona do 650zł

Pełna odpłatność za żłobek w wysokości 1150zł dotyczy mieszkańców gmin, z którymi Gmina Łubniany nie ma podpisanego porozumienia dotyczącego dotacji.

Dzienna stawka żywieniowa: 10 zł / dzień                           Obiadki naszym maluchom dostarcza firma cateringowa „Brykające garnki” z Dobrzenia Wielkiego.

W przypadku nieobecności dziecka zwracamy stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności.

Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest powiadomienie przedszkola o nieobecności najpóźniej do godz. 8.30 danego dnia.

Urząd Gminy Łubniany udziela dotacji celowej na każde zapisane dziecko do żłobka w wysokości 400 zł.

Dotacja w wysokości 400zł obejmuje również dzieci z gminy Turawa, Dobrzeń Wielki oraz Opole.

Konto bankowe:
ING Bank Śląski 55 1050 1504 1000 0090 7500 6743