Wstecz

Drodzy Rodzice!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci z naszego żłobka i przedszkola i ich rodziców oraz w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu koronawirusa, zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta  Opola i w porozumieniu z organem prowadzącym, Dyrektor Niepublicznego żłobka i Przedszkola w Kępie zawiesza zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na okres od 16 marca do 27 marca 2020r.

W tym czasie żłobek i przedszkole pozostają zamknięte, a dzieci pozostają w domach pod Państwa opieką.

Ponadto informujemy, że Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni ( art. 4.1 ustawy z dnia 02 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowy ( Dz. U. z 2020r. poz. 374)                                                                        Na stronie ZUS zamieszczony jest druk oświadczenia o dodatkowym zasiłku opiekuńczym.
Informację o powrocie do żłobka i przedszkola będą Państwo otrzymywali  za pośrednictwem facebook oraz whatsApp grup przedszkolnych.

Z poważaniem.

Emilia Szychowska