Wstecz

Drodzy Rodzice!

Jesteśmy jedną z nielicznych  placówek z terenu gminy Łubniany, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ( zarówno w przypadku dzieci przedszkolnych jak i dzieci ze żłobka). Serdecznie zapraszamy do naszej grupy zarówno dzieci z opiniami oraz  z orzeczeniami o kształceniu specjalnym wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.  Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie:

-terapii zaburzeń mowy

-terapii z psychologiem

-terapii Integracji Sensorycznej

– terapii przy udziale asystenta osoby niepełnosprawnej