Wstecz

Drodzy rodzice!

Z dniem 1 stycznia 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu Opolskie dla rodziców i dzieci w ramach Działania 7.6 „Godzenie życia prywatnego i zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie „ Powrót do zatrudnienia
Celem nowego projektu jest wsparcie dla 100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem.

W celu zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu opłacać będzie koszty utrzymania miejsca w żłobku, klubie dziecięcym lub koszt zatrudnienia opiekuna dziennego przez okres 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje o naborze do projektu dostępne są na stronie www.wupopole.pl, pod nr telefonu 77 44 17 471 oraz w żłobku” Tęczowa Kraina”